Hotline: 0966-309-338 | Address: 17 Ngách 157/2 Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

Chính Sách Bảo Hành

Quý khách phát hiện lỗi sản phẩm không giống với các kết quả thí nghiệm vật liệu của chúng tôi có thể liên hệ với công ty để được hỗ trợ đổi trả sản phẩm.

Khách hàng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây

  • Tên đơn vị: Công ty cổ phần vật tư thép công nghiệp Hoàng Đan
  • Địa chỉ: 56 Đường Nam Đuống, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
  • Điện thoại: 0966-309-338 hoặc 0981-069-726
  • Email: thephoangdan@gmail.com

Khi tiếp nhận sản phẩm nếu còn nằm trong thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành hoặc tiến hành đổi trả sản phẩm cho quý khách hàng.

Chuyển lên trên