Hotline: 0966-309-338 | Address: 17 Ngách 157/2 Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

Mác thép nhật bản SF : SF340A, SF390A, SF440A, SF490A, SF540A, SF540B, SF590A, SF590B, SF640B

Mác thép nhật bản SF theo tiêu chuẩn nhật bản JIS G 3201 về thép Cacbon cho mục đích sử dụng chung. Dưới đây là các thông tin về thành phần hóa học và tính chất cơ học của từng lớp thép.

Thành phần hóa học, tiêu chuẩn và đặc tính cơ học các mác thép SF

Tiêu chuẩn JIS 3201 quy định về thành phần hóa học và các đặc tính cơ học của thép Cacbon dùng cho mục đích sử dụng chung.

Mác thép SF340A

Lớp thép ( mác thép )SF340A
Từ đồng nghĩaSF35A
Phân loạiThép kết cấu Cacbon
Tiêu chuẩn áp dụngVật rèn thép carbon cho mục đích sử dụng chung
Ứng dụngRèn thép Cacbon để sử dụng chung

Thành phần hóa học:

Nguyên tốHàm lượng (%)
Cmax 0.6
Si0.15 – 0.5
Mn0.3 – 1.2
Pmax 0.03
Smax 0.035

Đặc tính cơ học:

 • Điểm chảy và ứng suất biến dạng dẻo: 175 N/mm2
 • Độ bền kéo: 340 – 440 N/mm2
 • Độ dãn dài vật liệu: 27 %
 • Độ biến dạng gây đứt gãy (độ giảm diện tích): 50 %
 • Độ bền va đập Charpy: Không xác định

Độ cứng vật liệu:

 • Độ cứng theo thang đo Brinell HBW / HB: 90
 • Độ cứng theo thang đo Rockwell C HRC: Không xác định
 • Độ cứng theo thang đo Rockwell B HRBS / HRB: Không xác định
 • Độ cứng theo thang đo HV của Vickers: Không xác định

Mác thép SF390A

Lớp thép ( mác thép )SF390A
Từ đồng nghĩaSF40A
Phân loạiThép kết cấu Cacbon
Tiêu chuẩn áp dụngVật rèn thép carbon cho mục đích sử dụng chung
Ứng dụngRèn thép Cacbon để sử dụng chung

Thành phần hóa học:

Nguyên tốHàm lượng (%)
Cmax 0.6
Si0.15 – 0.5
Mn0.3 – 1.2
Pmax 0.03
Smax 0.035

Đặc tính cơ học:

 • Điểm chảy và ứng suất biến dạng dẻo: 195 N/mm2
 • Độ bền kéo: 390 – 490 N/mm2
 • Độ dãn dài vật liệu: 25 %
 • Độ biến dạng gây đứt gãy (độ giảm diện tích): 45 %
 • Độ bền va đập Charpy: Không xác định

Độ cứng vật liệu:

 • Độ cứng theo thang đo Brinell HBW / HB: 105
 • Độ cứng theo thang đo Rockwell C HRC: Không xác định
 • Độ cứng theo thang đo Rockwell B HRBS / HRB: Không xác định
 • Độ cứng theo thang đo HV của Vickers: Không xác định

Mác thép SF440A

Lớp thép ( mác thép )SF440A
Từ đồng nghĩaSF45A
Phân loạiThép kết cấu Cacbon
Tiêu chuẩn áp dụngVật rèn thép carbon cho mục đích sử dụng chung
Ứng dụngRèn thép Cacbon để sử dụng chung

Thành phần hóa học:

Nguyên tốHàm lượng (%)
Cmax 0.6
Si0.15 – 0.5
Mn0.3 – 1.2
Pmax 0.03
Smax 0.035

Đặc tính cơ học:

 • Điểm chảy và ứng suất biến dạng dẻo: 225 N/mm2
 • Độ bền kéo: 440 – 540 N/mm2
 • Độ dãn dài vật liệu: 24 %
 • Độ biến dạng gây đứt gãy (độ giảm diện tích): 45 %
 • Độ bền va đập Charpy: Không xác định

Độ cứng vật liệu:

 • Độ cứng theo thang đo Brinell HBW / HB: 121
 • Độ cứng theo thang đo Rockwell C HRC: Không xác định
 • Độ cứng theo thang đo Rockwell B HRBS / HRB: Không xác định
 • Độ cứng theo thang đo HV của Vickers: Không xác định

Mác thép SF490A

Lớp thép ( mác thép )SF490A
Từ đồng nghĩaSF50A
Phân loạiThép kết cấu Cacbon
Tiêu chuẩn áp dụngVật rèn thép carbon cho mục đích sử dụng chung
Ứng dụngRèn thép Cacbon để sử dụng chung

Thành phần hóa học:

Nguyên tốHàm lượng (%)
Cmax 0.6
Si0.15 – 0.5
Mn0.3 – 1.2
Pmax 0.03
Smax 0.035

Đặc tính cơ học:

 • Điểm chảy và ứng suất biến dạng dẻo: 245 N/mm2
 • Độ bền kéo: 490 – 590 N/mm2
 • Độ dãn dài vật liệu: 22 %
 • Độ biến dạng gây đứt gãy (độ giảm diện tích): 40 %
 • Độ bền va đập Charpy: Không xác định

Độ cứng vật liệu:

 • Độ cứng theo thang đo Brinell HBW / HB: 134
 • Độ cứng theo thang đo Rockwell C HRC: Không xác định
 • Độ cứng theo thang đo Rockwell B HRBS / HRB: Không xác định
 • Độ cứng theo thang đo HV của Vickers: Không xác định

Mác thép SF540A

Lớp thép ( mác thép )SF540A
Từ đồng nghĩaSF55A
Phân loạiThép kết cấu Cacbon
Tiêu chuẩn áp dụngVật rèn thép carbon cho mục đích sử dụng chung
Ứng dụngRèn thép Cacbon để sử dụng chung

Thành phần hóa học:

Nguyên tốHàm lượng (%)
Cmax 0.6
Si0.15 – 0.5
Mn0.3 – 1.2
Pmax 0.03
Smax 0.035

Đặc tính cơ học:

 • Điểm chảy và ứng suất biến dạng dẻo: 275 N/mm2
 • Độ bền kéo: 540 – 640 N/mm2
 • Độ dãn dài vật liệu: 20 %
 • Độ biến dạng gây đứt gãy (độ giảm diện tích): 35 %
 • Độ bền va đập Charpy: Không xác định

Độ cứng vật liệu:

 • Độ cứng theo thang đo Brinell HBW / HB: 152
 • Độ cứng theo thang đo Rockwell C HRC: Không xác định
 • Độ cứng theo thang đo Rockwell B HRBS / HRB: Không xác định
 • Độ cứng theo thang đo HV của Vickers: Không xác định

Mác thép SF540B

Lớp thép ( mác thép )SF540B
Từ đồng nghĩaSF55B
Phân loạiThép kết cấu Cacbon
Tiêu chuẩn áp dụngVật rèn thép carbon cho mục đích sử dụng chung
Ứng dụngRèn thép Cacbon để sử dụng chung

Thành phần hóa học:

Nguyên tốHàm lượng (%)
Cmax 0.6
Si0.15 – 0.5
Mn0.3 – 1.2
Pmax 0.03
Smax 0.035

Đặc tính cơ học:

 • Điểm chảy và ứng suất biến dạng dẻo: 295 – 535 N/mm2
 • Độ bền kéo: 540 – 690 N/mm2
 • Độ dãn dài vật liệu: 20 – 21 %
 • Độ biến dạng gây đứt gãy (độ giảm diện tích): 40 – 45 %
 • Độ bền va đập Charpy: 49 – 59 J/cm2

Độ cứng vật liệu:

 • Độ cứng theo thang đo Brinell HBW / HB: 152
 • Độ cứng theo thang đo Rockwell C HRC: Không xác định
 • Độ cứng theo thang đo Rockwell B HRBS / HRB: Không xác định
 • Độ cứng theo thang đo HV của Vickers: Không xác định

Mác thép SF590A

Lớp thép ( mác thép )SF590A
Từ đồng nghĩaSF60A
Phân loạiThép kết cấu Cacbon
Tiêu chuẩn áp dụngVật rèn thép carbon cho mục đích sử dụng chung
Ứng dụngRèn thép Cacbon để sử dụng chung

Thành phần hóa học:

Nguyên tốHàm lượng (%)
Cmax 0.6
Si0.15 – 0.5
Mn0.3 – 1.2
Pmax 0.03
Smax 0.035

Đặc tính cơ học:

 • Điểm chảy và ứng suất biến dạng dẻo: 295 N/mm2
 • Độ bền kéo: 590 – 690 N/mm2
 • Độ dãn dài vật liệu: 18 %
 • Độ biến dạng gây đứt gãy (độ giảm diện tích): 35 %
 • Độ bền va đập Charpy: Không xác định

Độ cứng vật liệu:

 • Độ cứng theo thang đo Brinell HBW / HB: 167
 • Độ cứng theo thang đo Rockwell C HRC: Không xác định
 • Độ cứng theo thang đo Rockwell B HRBS / HRB: Không xác định
 • Độ cứng theo thang đo HV của Vickers: Không xác định

Mác thép SF590B

Lớp thép ( mác thép )SF590B
Từ đồng nghĩaSF60B
Phân loạiThép kết cấu Cacbon
Tiêu chuẩn áp dụngVật rèn thép carbon cho mục đích sử dụng chung
Ứng dụngRèn thép Cacbon để sử dụng chung

Thành phần hóa học:

Nguyên tốHàm lượng (%)
Cmax 0.6
Si0.15 – 0.5
Mn0.3 – 1.2
Pmax 0.03
Smax 0.035

Đặc tính cơ học:

 • Điểm chảy và ứng suất biến dạng dẻo: 325 – 360 N/mm2
 • Độ bền kéo: 590 – 740 N/mm2
 • Độ dãn dài vật liệu: 18 – 19 %
 • Độ biến dạng gây đứt gãy (độ giảm diện tích): 38 – 43 %
 • Độ bền va đập Charpy: 39 – 49 J/cm2

Độ cứng vật liệu:

 • Độ cứng theo thang đo Brinell HBW / HB: 167
 • Độ cứng theo thang đo Rockwell C HRC: Không xác định
 • Độ cứng theo thang đo Rockwell B HRBS / HRB: Không xác định
 • Độ cứng theo thang đo HV của Vickers: Không xác định

Mác thép SF640B

Lớp thép ( mác thép )SF640B
Từ đồng nghĩaSF65B
Phân loạiThép kết cấu Cacbon
Tiêu chuẩn áp dụngVật rèn thép carbon cho mục đích sử dụng chung
Ứng dụngRèn thép Cacbon để sử dụng chung

Thành phần hóa học:

Nguyên tốHàm lượng (%)
Cmax 0.6
Si0.15 – 0.5
Mn0.3 – 1.2
Pmax 0.03
Smax 0.035

Đặc tính cơ học:

 • Điểm chảy và ứng suất biến dạng dẻo: 345 – 390 N/mm2
 • Độ bền kéo: 640 – 780 N/mm2
 • Độ dãn dài vật liệu: 15 – 16 %
 • Độ biến dạng gây đứt gãy (độ giảm diện tích): 35 – 40 %
 • Độ bền va đập Charpy: 29 – 39 J/cm2

Độ cứng vật liệu:

 • Độ cứng theo thang đo Brinell HBW / HB: 183
 • Độ cứng theo thang đo Rockwell C HRC: Không xác định
 • Độ cứng theo thang đo Rockwell B HRBS / HRB: Không xác định
 • Độ cứng theo thang đo HV của Vickers: Không xác định
Mác thép nhật bản SF : SF340A, SF390A, SF440A, SF490A, SF540A, SF540B, SF590A, SF590B, SF640B

Trả lời

Chuyển lên trên