Hotline: 0966-309-338 | Address: 17 Ngách 157/2 Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

thép cán nóng

Phân biệt thép cán nóng và thép cán nguội

Một số khách hàng thường hỏi chúng tôi về sự khác nhau giữa thép cán nóng và thép cán nguội. Có một số điểm khác biệt cơ bản giữa hai loại sản phẩm này. Sự khác biệt giữa thép cán nóng và thép cán nguội liên quan đến cách xử lý các kim loại này […]

Chuyển lên trên