Hotline: 0966-309-338 | Address: 17 Ngách 157/2 Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

Mác thép nhật bản FC100, FC150, FC200, FC250, FC300, FC350

Mác thép Nhật Bản FC tuân theo quy chuẩn JIS G 5001: 1995. Các mác thép thường gặp gồm có: FC100, FC150, FC200, FC250, FC300, FC350. Dưới đây là thông tin về thành phần hóa học, tiêu chuẩn và đặc tính của các mác thép FC.

Mác thép FC100

Thành phần hóa học, tiêu chuẩn, đặc tính của thép FC100.

 • Phân loại: Thép gang
 • Tiêu chuẩn: JIS G 5001: 1995(thép đúc xám)
 • Thành phần hóa học: Theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp
 • Đặc tính cơ học: Sức căng 100 N/mm2
 • Độ cứng theo phương pháp thử Brinell HBW/HB: 201

Thông tin sản phẩm vẫn còn thiếu, sẽ được chúng tôi cập nhật thêm.

Mác thép FC150

 • Phân loại: Thép gang
 • Tiêu chuẩn: JIS G 5001: 1995(thép đúc xám)
 • Thành phần hóa học: Theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp
 • Đặc tính cơ học: Sức căng 150 N/mm2
 • Độ cứng theo phương pháp thử Brinell HBW/HB: 212

Mác thép FC200

 • Phân loại: Thép gang
 • Tiêu chuẩn: JIS G 5001: 1995(thép đúc xám)
 • Thành phần hóa học: Theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp
 • Đặc tính cơ học: Sức căng 200 N/mm2
 • Độ cứng theo phương pháp thử Brinell HBW/HB: 223

Mác thép FC250

 • Phân loại: Thép gang
 • Tiêu chuẩn: JIS G 5001: 1995(thép đúc xám)
 • Thành phần hóa học: Theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp
 • Đặc tính cơ học: Sức căng 250 N/mm2
 • Độ cứng theo phương pháp thử Brinell HBW/HB: 243

Mác thép FC300

 • Phân loại: Thép gang
 • Tiêu chuẩn: JIS G 5001: 1995(thép đúc xám)
 • Thành phần hóa học: Theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp
 • Đặc tính cơ học: Sức căng 300 N/mm2
 • Độ cứng theo phương pháp thử Brinell HBW/HB: 262

Mác thép FC350

 • Phân loại: Thép gang
 • Tiêu chuẩn: JIS G 5001: 1995(thép đúc xám)
 • Thành phần hóa học: Theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp
 • Đặc tính cơ học: Sức căng 350 N/mm2
 • Độ cứng theo phương pháp thử Brinell HBW/HB: 277

Mác thép nhật bản FC100, FC150, FC200, FC250, FC300, FC350

Trả lời

Chuyển lên trên