Hotline: 0966-309-338 | Address: 17 Ngách 157/2 Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

Mác thép Nhật Bản FCA

Mác thép FCA của Nhật Bản tuân theo tiêu chuẩn JIS G 5510(sắt đúc gamma). Những mác thép thường gặp là: FCA-Ni 35, FCA-NiCr 20 2, FCA-NiCr 20 3, FCA-NiCr 30 3, FCA-NiCuCr 15 6 2, FCA-NiCuCr 15 6 3, FCA-NiMn 13 7, FCA-NiSiCr 20 5 3, FCA-NiSiCr 30 5 5.

Thông tin chung của mác thép FCA

Phân loạiThép gang, Flake grafite cast iron
Tiêu chuẩnJIS G 5510 : Austenitic iron castings

Thành phần hóa học, đặc tính cơ học, độ cứng

Thành phần hóa học(%) của mác thép cấp FCA-Ni 35

Cacbon tối đa2.4
Silic(Si)1 – 2
Mangan(Mn)0.5 – 1.5
Photpho(P) tối đa0.25
Niken(Ni)34 – 36
Crom(Cr) tối đa0.2
Đồng(Cu) tối đa0.5

Đặc tính cơ học và độ cứng của cấp FCA-Ni 35

 • Sức căng: 120 N/mm2
 • Độ cứng: 120 – 140 theo phương pháp thử Brinell HBW / HB

Thành phần hóa học(%) của FCA-NiCr 20 2

Cacbon tối đa3
Silic(Si)1 – 2.8
Mangan(Mn)0.5 – 1.5
Photpho(P) tối đa0.25
Niken(Ni)18 – 22
Crom(Cr) tối đa1 – 2.5
Đồng(Cu) tối đa0.5

Đặc tính cơ học và độ cứng của cấp FCA-NiCr 20 2

 • Sức căng: 170 N/mm2
 • Độ cứng: 120 – 215 theo phương pháp thử Brinell HBW / HB

Thành phần hóa học(%) của mác thép cấp FCA-NiCr 20 3

Cacbon tối đa3
Silic(Si)1 – 2.8
Mangan(Mn)0.5 – 1.5
Photpho(P) tối đa0.25
Niken(Ni)18 – 22
Crom(Cr) tối đa2.5 – 3.5
Đồng(Cu) tối đa0.5

Đặc tính cơ học và độ cứng của cấp FCA-NiCr 20 3

 • Sức căng: 190 N/mm2
 • Độ cứng: 150 – 255 theo phương pháp thử Brinell HBW / HB

Thành phần hóa học(%) của FCA-NiCr 30 3

Cacbon(C) tối đa2.5
Silic(Si)1 – 2
Mangan(Mn)0.5 – 1.5
Niken(Ni)28 – 32
Crom(Cr) tối đa2.5 – 3.5
Đồng(Cu) tối đa0.5

Đặc tính cơ học và độ cứng của cấp FCA-NiCr 30 3

 • Sức căng: 190 N/mm2
 • Độ cứng: Đang cập nhật

Thành phần hóa học(%) của cấp FCA-NiCuCr 15 6 2

Cacbon(C) tối đa3
Silic(Si)1 – 2.8
Photpho(P) tối đa0.25
Mangan(Mn)0.5 – 1.5
Niken(Ni)13.5 – 17.5
Crom(Cr) tối đa1 – 3.5
Đồng(Cu) tối đa5.5 – 7.5

Đặc tính cơ học và độ cứng của cấp FCA-NiCuCr 15 6 2

 • Sức căng: 170 N/mm2
 • Độ cứng: 120 – 215 theo phương pháp thử Brinell HBW / HB

Thành phần hóa học(%) của cấp FCA-NiCuCr 15 6 3

Cacbon(C) tối đa3
Silic(Si)1 – 2.8
Photpho(P) tối đa0.25
Mangan(Mn)0.5 – 1.5
Niken(Ni)13.5 – 17.5
Crom(Cr) tối đa2.5 – 3.5
Đồng(Cu) tối đa5.5 – 7.5

Đặc tính cơ học và độ cứng của cấp FCA-NiCuCr 15 6 3

 • Sức căng: 190 N/mm2
 • Độ cứng: 150 – 250 theo phương pháp thử Brinell HBW / HB

Thành phần hóa học(%) của cấp FCA-NiMn 13 7

Cacbon(C) tối đa3
Silic(Si)1.5 – 3
Photpho(P) tối đa0.25
Mangan(Mn)6 – 7
Niken(Ni)12 – 14
Crom(Cr) tối đa0.2
Đồng(Cu) tối đa0.5

Đặc tính cơ học và độ cứng của cấp mác thép FCA-NiMn 13 7

 • Sức căng: 140 N/mm2
 • Độ cứng: 120 – 150 theo phương pháp thử Brinell HBW / HB

Thành phần hóa học(%) của cấp FCA-NiSiCr 20 5 3

Cacbon(C) tối đa2.5
Silic(Si)4.5 – 5.5
Photpho(P) tối đa0.25
Mangan(Mn)0.5 – 1.5
Niken(Ni)18 – 22
Crom(Cr) tối đa1.5 – 4.5
Đồng(Cu) tối đa0.5

Đặc tính cơ học và độ cứng của cấp FCA-NiSiCr 20 5 3

 • Sức căng: 190 N/mm2
 • Độ cứng: 140 – 250 theo phương pháp thử Brinell HBW / HB

Thành phần hóa học(%) của mác thép cấp FCA-NiSiCr 30 5 5

Cacbon(C) tối đa2.5
Silic(Si)5 – 6
Photpho(P) tối đa0.25
Mangan(Mn)0.5 – 1.5
Niken(Ni)29 – 32
Crom(Cr) tối đa4.5 – 5.5
Đồng(Cu) tối đa0.5

Đặc tính cơ học và độ cứng của mác thép FCA-NiSiCr 30 5 5

 • Sức căng: 170 N/mm2
 • Độ cứng: 150 – 210 theo phương pháp thử Brinell HBW / HB

Mác thép Nhật Bản FCA

Trả lời

Chuyển lên trên